Utbildning

Kulturvård 2017/2018

Kulturvård handlar om alla människors rätt att få tillgång till och få påverka hur kulturarv definieras, väljs ut, skyddas och används. Dagens kulturvård är ett resultat av en lång tradition med rötter i 1600-talet, men varje generation måste ta ställning till och fundera över frågorna – vad, hur, varför och för vem? Detta gäller oavsett om det handlar om ett allmogeskåp eller ett miljonprogramsområde.
 
Kulturarv är därmed en resurs av betydelse för det moderna samhällets förändring. Det kan handla om konkret bevarande och vård av byggnader och föremål, eller mer övergripande frågor om hållbar utveckling. För det behövs samarbete och kunskaper ifrån flera olika vetenskapsområden; humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt. I kulturvårdsutbildningarna kombineras även mer teoretiska läskurser med moment där kunskaperna prövas praktiskt.
 

Kontakt

Maria Brunskog maria.brunskog@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 27