Utbildning

Konstvetenskap 2017/2018

Ämnet ger grundläggande kunskaper i konstens och arkitekturens historia och träning i förmågan att beskriva och tolka konstverk och miljöer av skilda slag från äldsta tid till nutid. Konstvetaren studerar bildernas och byggnadernas betydelse idag men vill också förstå dessa som historiska företeelser, det vill säga kontextualisera dem utifrån deras egna förutsättningar.

Utbildning i ämnet är viktig i en rad skilda sammanhang, till exempel museiarbete, kulturminnesvård, miljöplanering och kulturverksamhet inom kommun och landsting. Den är också lämplig för en yrkesverksamhet i arkiv, bibliotek, bok- och tidskriftsförlag, vuxenutbildning, massmedier och som teoretiskt komplement till konstnärlig verksamhet.

Kontakt

Inger Wikström info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87