Lärarlyftet 2018/2019

Lärarlyftet II riktar sig till dig som är anställd lärare med lärarexamen men som undervisar i ämnen du saknar behörighet i. Även du som är anställd av annan entreprenör som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet får delta.

Syftet med Lärarlyftet II är att stötta införandet av lärarlegitimationen. Satsningen ska bidra till att kommuner och fristående skolor får rätt lärare på rätt plats.

Kurserna inom Lärarlyftet II ska leda till utökad behörighet vilket innebär att du sammanlagt efter avslutad kurs ska ha de högskolepoäng som krävs för behörighet i ämnet. Kurserna är anpassade för verksamma lärare och studierna sker till stor del på distans och på kvarts- eller halvfart. Detta för att möjliggöra en kombination av studier och arbete.

Lärarlyftets skräddarsydda kurser och utbildningar är en säker och kvalitativ väg till utökad behörighet i lärarlegitimationen!

Kurserna inom Lärarlyftet är uppdragsutbildningar och får endast sökas av lärare som deltar i (lärarfortbildningen) Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Den som söker till dessa kurser utan godkännande från (skol)huvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Mer information
På Uppsala universitets webbplats: uppdragsutbildning.uu.se/utbildningar/lararlyftet/
På Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/kompetens- och-fortbildning/larare/om-lararlyftet

Kontakt

Kristina Lundgren kristina.lundgren@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 19 19