Utbildning

Afrikanistik 2017/2018

Grundnivå - fortsättningskurser

Kontakt

Studerandeexpeditionen kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13

Den afrikanska kontinenten, med all sin mångfald och komplexitet, är fokus för studier i afrikanistik. Den bild som ges av Afrika, bland annat genom media, är ofta ensidig, historielös och förenklad. Inom ämnet afrikanistik vill vi visa på kopplingar mellan dåtida och nutida politiska, ekonomiska och kulturella processer i afrikanska samhällen, samt ge inblickar i antropologisk forskning som pågår idag i relation till Afrika. Statens och det civila samhällets roll, sociala och religiösa organisationers ageranden, konfliktforskning och migrationsfrågor, utvecklingsproblematik, mediabilden av Afrika, samt genus, är bara några av de områden ämnet berör. Att förstå Afrikas roll i dagens globaliserade värld är också ett viktigt tema. Studier i afrikanistik ger dig kunskaper som är angelägna att ha för många olika yrkesinriktningar, inte minst för arbete inom media, utbildning, bistånd och internationella organisationer.

Kontakt

Studerandeexpeditionen kursadm@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 13