Utbildning

Utbildningsplan för Masterprogram i global hälsa

Master Programme in Global Health

Behörighet

Examen på grundnivå om 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Programmets uppläggning

År 1
Under första terminen får du en genomgång av området global hälsa, och gör också nedslag inom global nutrition, barnhälsa, katastrofhälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.
Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
År 2
Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom kursen. Du läser kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, hälsosystem i ett globalt perspektiv och litteraturstudier. Du har också möjlighet att göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats, eller praktisera inom en organisation inom global hälsa.
Under fjärde terminen kommer du helt att fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.
 
Termin 1 – obligatorisk kurs
Global hälsa 1, Grund, 30hp
Termin 2 – obligatorisk kurs
Global hälsa 2, Fördjupning, 30hp

Termin 3 – valbar kurs
Global hälsa 3, Metod, 30hp
Termin 4 – obligatorisk kurs
Masteruppsats i global hälsa, 30hp

Undervisning

Utbildningen är förankrad i internationell hälsoforskning och innehåller presentationer av institutionens egna forskare samt ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete i Afrika, Asien och Latinamerika. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt aktiv deltagande i seminarier och presentationer. All undervisning sker på engelska.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Utbildningsplan(er)

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2017)