Utbildning

Utbildningsplan för Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

Master Programme in Humanitarian Action and Conflict

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter skall ge studenterna de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd. Programmet fokuserar på hur man oberoende, kritiskt och konstruktivt aktivt kan arbeta med humanitärt arbete, speciellt i konfliktsituationer. Programmet syftar också till att ge studenterna såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Studenterna som examineras från programmet kan fungera i olika yrkesroller som exempelvis projektledare, konfliktanalytiker eller landsansvarig inom såväl statliga som icke-statliga organisationer.

Mål

Efter avslutad utbildning förväntas studenten kunna

  • visa god förståelse av fältet humanitärt arbete vid konflikter,
  • visa god förmåga att kommunicera avancerad kunskap om humanitärt arbete vid konflikter till en icke-akademisk målgrupp såväl muntligt som skriftligt,
  • göra oberoende analyser av problem inom området humanitärt arbete i konfliktområden,
  • visa kunskap och förståelse för specifika perspektiv på humanitära fenomen; antropologiska-, geopolitiska-, juridiska-, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv,
  • visa förmåga att genomföra systematiska analyser och angripa humanitära kriser utifrån olika relevanta perspektiv.

Programmets uppläggning

Termin 1
Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
Antropologi i humanitärt arbete, 5 hp
Internationell rätt i humanitärt arbete, 5 hp
Geopolitik, 5 hp
Folkhälsa i humanitärt arbete, 5 hp
Management, 5 hp

Termin 2
Konflikter och fredsskapande, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp
 

Undervisning

The methods of instruction on the programme vary according to teacher, course and specialisation. Lectures, seminars and supervision are common methods, but other types of instruction such as self-study and group work are also possible. Both written and oral examinations may be given. The thesis is written under the supervision of an appointed supervisor.

See relevant course syllabus for further information.

Examen

Teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology (60 credits)) med International Humanitarian Action som huvudområde.

Övriga föreskrifter

All undervisning ges på engelska

Utbildningsplan(er)

  • Senaste utbildningsplan (giltig från HT 2016)