Människors beteende - Etik - Religion

Samhället speglar människors beteenden, etik och livsåskådning och är centrala för utvecklingen. Läser du om människors beteenden, etik eller livsåskådning skaffar du dig kunskaper som krävs för en människovänlig utveckling av samhället.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Människors beteende

Studier av människors beteende innebär att förstå hur man kommunicerar effektivt mellan olika människor både på individ- och gruppnivå, till exempel människor från olika kulturer, åldrar och livssituationer. Området omfattar också människors utveckling, psykiska hälsa och ohälsa.

Etik

Hur bör vi leva? Det är den fråga som står i centrum för etiken. En grundtanke är att man kan närma sig denna fråga genom att studera vissa mer specifika frågeställningar. Några exempel är: Finns det något som är värdefullt i sig själv? Finns det handlingar som är orätta oavsett konsekvenserna? Hur bör samhället organiseras? Kan värderingar vara sanna eller falska?

Religion

Fenomenet religion spelar roll, det ser vi dagligen då vi öppnar en dagstidning, ser på nyheterna eller går på bio. Inom studiet av religion undersöker vi på olika sätt religioners och livsåskådningars roll i människors liv och i samhället - i historien och samtiden.

Plugga religion