Biologi - Fysik - Geovetenskap - Kemi

Som naturvetare eller civilingenjör arbetar du med företeelser i naturen eller universum för att få svar på frågor som berör oss alla. Det kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, universums och livets uppkomst, vår hälsa, Jordens utveckling och krafter, hur saker och ting är uppbyggda.

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.