Energi - Miljö - Hållbar utveckling

Dekorativ bild: gröna blad som växer upp ur sprickor i uttorkad jord

Det moderna samhället utvecklas i snabb takt. Och vi som lever här ställer krav på att leva bekvämt och tryggt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans krav på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare, jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på den här typen av frågor.

Läs mer om naturvetaryrket
Läs mer om ingenjörsyrket

Program och ämnen

Aktuell forskning

Vill du veta mer om...

  • Olja

  • Vindkraft

  • Geovetenskap

Energi

Klimat- och energifrågor är idag mycket aktuella och samhället står inför ett stort behov av att förändra energiförsörjningen. Vårt samhälle påverkas starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Dagens komplexa elkraftssystem skapar samberoende och därmed större sårbarhet. Tillgång till billigt och miljövänligt framställd el är viktig för den ekonomiska utvecklingen, speciellt i utvecklingsländerna.

 

Dekorativ bild: en röd nyckelpiga som går på en glasyta

Miljö

Dekorativ bild: ett forsande vattendrag i en grön skog

Kommer vattnet att räcka till alla, fungerar ekosystemen när det blir torka? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar.

Se film om Kandidatprogrammet i miljövetenskap.

Hållbar utveckling

Världen står inför en rad globala utmaningar som klimatförändringar, energiförsörjning, ekonomisk kris, artutrotning, fattigdom, stigande matpriser och konflikter. Begreppet ”hållbar utveckling” har flera definitioner. Gemensamt för alla är att levnadsstandarden för oss människor ska förbättras men utan att äventyra kommande generationers möjligheter att få det lika bra.

 

Dekorativ bild: vindkraftverk vid kusten i rött motljus vid solnedgång