Utbildning

En student berättar

Uppsalastudenten Matilda Olsson var en av fem svenska studenter som blev utvalda att åka på en miljöresa till USA i augusti 2013 för att läsa sig om hur amerikanska städer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Matilda Olsson, vad fick dig att söka Masterprogrammet i hållbar utveckling?
Jag har alltid varit intresserad av miljö och klimatfrågor och kände att jag ville vidareutbilda mig inom det området. Av alla mastersprogram som finns att välja på i Uppsala är masterprogrammet i hållbar utveckling det program som bäst täcker in mina intresseområden.

Vad har du gjort/studerat innan?
Jag läste samhällsvetarprogrammet på kandidatnivå. Det programmet innebär i stort sett att man själv väljer vilka ämnen man vill läsa inom sin kandidatexamen. Själv valde jag statskunskap som huvudämne och nationalekonomi och statistik som biämnen. Utanför universitet är jag engagerad i organisationen Sustainergies där jag är med och driver verksamheten i Uppsala.

Vad får man lära sig på utbildningen?
Inom Mastersprogrammet i Hållbar utveckling får man lära sig om allt från biologisk mångfald till systemanalys och vilken betydelse konst har för en hållbar framtid. Utbildningen är bred och passar alla oavsett tidigare studieinriktning. En av programmets främsta styrkor är mångfalden av studieinriktningar och nationaliteter i klassen. Att lära från varandras perspektiv och erfarenheter av miljö och klimatfrågor är bland de främsta lärdomarna jag tar med mig från den här utbildningen.

På vilket sätt har konst en betydelse för en hållbar framtid?
Vad som räknas till konst, vilken slags konst som påverkar, upprör eller tilltalar är ofta väldigt individuellt. Konst så som fotografier, installationer, målningar, graffiti eller andra former har en betydelse för en hållbar utveckling för mig personligen för den gör klimat och miljöfrågor verkliga. Ett exempel är alla fotografier och filmer på smältande glaciärer och Arktis istäcke som drar sig tillbaka. Här har konsten haft en stor betydelse för att få människor att få upp ögonen för vad som håller på att ske och väcka opinion för klimatfrågan.

Vilket miljöproblem oroar dig mest?
Det finns så många miljöproblem att vara väldigt oroad över att jag inte kan välja ut ett som är värre än andra. Det som oroar mig är snarare att debatten om miljöproblem tenderar att vara väldigt enkelriktad. Koldioxidutsläpp får ett väldigt stort fokus i vårt samhälle vilket tar uppmärksamhet från viktiga frågor så som biologisk mångfald och miljögifter.

Vari står det främsta hoppet om att nå en mer hållbar utveckling – är det till forskningen, människors handlande i vardagen eller politiska beslut?
För att skapa en långsiktig och hållbar utveckling är alla tre viktiga beståndsdelar. Att förändra människors handlanden i vardagen ser jag som den mest grundläggande. För att nå en hållbar utveckling måste vi alla hjälpa till att ställa om från det sättet vi lever på idag. Forskningen är viktig för den kan, genom innovationer och effektiviseringar, underlätta beteendeförändringar hos människor och samhällen. Genom att skapa effektiva styrmedel och stifta lagar som skyddar miljön och klimatet kan politiken skapa förutsättningar för individen att leva mer hållbart.

Du blev utsedd som en av fem svenska studenter som ska få åka på en miljöresa till USA inom programmet Research on Environmental Action and Clean Tech in U.S. Cities (REACT U.S.) Vad tror du avgjorde att du blev uttagen?
Jag tror de tycker att jag har en intressant bakgrund, både min utbildning och mitt engagemang i dessa frågor vid sidan om studierna. Jag tror även att de uppskattar att jag har ett interdisciplinärt fokus som tar ett holistiskt grepp om hållbarhetsfrågor.

Vad vill du göra efter du tagit examen?
Jag har ett år kvar av min utbildning och just nu känns examen väldigt långt borta! Efter examen vill jag vara med i arbetet att skapa förändringsprocesser med hjälp av styrmedel och beteendeförändringar mot en hållbar utveckling.

Augusti 2013