Energi - Miljö - Hållbar utveckling

Det moderna samhället utvecklas i snabb takt. Och vi som lever här ställer krav på att leva bekvämt och tryggt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans krav på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare, jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på den här typen av frågor.

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.