Hälsa - vård - läkemedel

Funderar du över en utbildning inom hälsa, vård eller läkemedel? Vilket program passar dig?

Gör testet

Hälsa - Vård - Läkemedel

I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både tanken och känslan plats. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men också kunna se och möta människan bakom symptomen. Här förbereder du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och ohälsa samt forskningsverksamhet.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Vill du veta mer om...

  • Stamning

  • Apotekare och receptarie

  • Paracetamol eller Ibuprofen?

  • Hur påverkas du av alkohol?

Hälsa

Området hälsa kan enklast liknas med folkhälsa. Området hälsa studerar bland annat välmåendet hos enskilda personer, men även vad som påverkar välmåendet ur ett samhällsperspektiv. Du kan även studera hälsa utifrån fysisk och mental hälsa, beroende på ditt intresse. Vanligen studeras hälsa ur ett samhällsperspektiv.

Vård

Området vård är för dig som vill hjälpa andra människor. När du har studerat ett program inom vård kommer du troligen att arbeta inom hälso- och sjukvården inom kommun, landsting, stat eller privat. Inom vård kommer du lära dig om människokroppen, hur den fungerar och är uppbyggd, dels på en övergripande nivå, dels på detaljnivå, till exempel vilka symptom en enskild sjukdom har och i vilken ordning de visar sig.

Läkemedel

Läkemedel går att studera ur många olika perspektiv, till exempel hur kroppen reagerar på ett specifikt ämne, hur kroppen tar upp ämnet, hur man "sätter ihop" ett läkemedel samt varför du ska använda det ena läkemedlet före det andra, trots att den aktiva substansen är densamma.

Temasida: Läkemedel