Utbildning

En student berättar

Namn: Rasmus Andersson
Ålder: 22 år
Kommer ursprungligen från: Stockholm
Utbildning: Logopedprogrammet

Därför valde jag den här utbildningen:
Efter en tids jobbande insåg jag relativt snabbt att jag ville vidare. Jag hade fått hem SACO:s katalog med nästan 200 olika yrken så jag började helt enkelt en stor gallring och kom nästan direkt fram till att logoped lät spännande.

Hur var omställningen från gymnasiet?
Jag läste samhällsprogram med inriktning mot beteendevetenskap i gymnasiet och jag upplevde mig vara väl förberedd för universitetet. Första tentan var nervös men sen har det släppt allteftersom.

Varför blev det Uppsala?
Jag var inställd på Uppsala relativt tidigt då jag hade besökt staden några gånger och blivit charmad.

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala? Berätta gärna!
Ett starkt minne är hur jag underskattade den Uppsaliensiska vintern den första terminen, den kan verka mild och vän men rejäl jacka är en varm rekommendation.

Vad är typiskt för din utbildning? Exempelvis studieform, studietakt, campus, föreläsningsform...
Det tvärvetenskapliga. Vi har en väldigt rik variation i utbildningen eftersom det ingår många olika ämnen och det gör att det är många olika institutioner, föreläsare och studieformer.

Hur upplevde du första tentan?
Jag var nervös men samtidigt lite fascinerad över så många människor som satt tysta och fokuserade.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Studentlivet bjuder in till så många olika sociala sammanhang, att man lätt kan skaffa vänner för livet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Eftersom utbildningen siktar mot en examen är det givetvis ett delmål. Efter det är jag öppen för att arbeta inom de flesta logopediska områden även om man givetvis upptäckt vissa som mer spännande i takt med den verksamhetsförlagda utbildningen.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?
Personligen ställer jag mig öppen inför framtida yrke och tror att en tjänst som allmänlogoped, till att börja med (där många olika diagnosgrupper inkluderas) är att föredra.

Är du aktiv inom några nationer? Berätta hur och varför!
Mitt engagemang är förlagt till körverksamhet där jag har ett styrelseuppdrag i en av nationskörerna. Jag upplever körlivet i Uppsala som väldigt lättillgängligt och genererar för egen del mycket positiv energi mellan tentavarven.

Är du delaktig på annat sätt i studentlivet? Berätta gärna!
Jag har varit aktiv inom programmets studieråd samt suttit med i nationellt studentråd för logopedstudenter. Utöver det har jag tidigare varit aktiv inom lite olika föreningar kopplade till utbildningen på ett eller annat sätt.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala?
Höstbal på Uppsala slott under hösten 2011, mycket svårslaget!


Fem snabba:

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?
Ghuben (GH nation).

Var sitter du helst och pluggar?
Hemma hos någon kompis. Studera tillsammans är underskattat!

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?
Hör alltid med kursen över om det finns något att låna annars är medicinska biblioteket en boj i bukten.

Favoritcafé i Uppsala?
Fågelsången vid utesäsong.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?
Den starkt rotade körtraditionen med aktiviteter utspridd över hela året.

Augusti 2012

Fler intervjuer

Studenter på Logopedprogrammet
Alumner från Logopedprogrammet