Vilken medicin skulle du uppfinna om du fick chansen?

Utmana dig själv - bli läkemedelsexpert

Ebola, Hiv och malaria. Flera allvarliga sjukdomar saknar botemedel - antar du utmaningen?

Som läkemedelsexpert har du möjlighet att förbättra världen på en mängd olika sätt, allt ifrån hitta lösningen på globala problem som antibiotikaresistens till att hjälpa dina medmänniskor att slippa biverkningar av läkemedel. Antar du utmaningen? 

Program:
Apotekarprogrammet 
Receptarieprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, inriktning läkemedel

 • Vad gör en apotekare och receptarie?

 • Hur fungerar paracetamol och ibuprofen? Hur verkar de i kroppen?

 • Se ett föredrag om Apotekar- och Receptarieprogrammet

EXPERTERNAS TÄNK: FRÅN IDÉ TILL PATIENT

Design

Du får lära dig hur nya läkemedelssubstanser tas fram och vad dagens läkemedel innehåller. Hur designas nya molekyler? Hur utvinns molekyler från växter? Vad innehåller Magnecyl®?
Exempel på ämnen:

 • Läkemedelskemi
 • Farmakognosi
 • Läkemedelssyntes
 • Läkemedels ursprung, struktur och analys
 • Molekylärgenetik

Utveckling

Du får lära dig hur man utvecklar en lovande molekyl till nya läkemedel och allt om befintliga läkemedel. Vad händer med läkemedlet i kroppen? Är det giftigt? Hur verkar astmamedicinen? Kan fågelinfluensa botas?
Exempel på ämnen:

 • Fysiologi
 • Toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering
 • Mikrobiologi och immunologi
 • Farmaceutisk biokemi och cellbiologi
 • Farmakologi

Tillverkning

Du får lära dig hur ett läkemedel bäst framställs. Hur gör man en läkemedelstablett? Hur gör man för att läkemedlet ska ta sig in i hjärnan? Hur kommer det sig att nitroglycerin i läkemedlet inte exploderar?
Exempel på ämne:

 • Galenisk farmaci
 • Biofysikalisk kemi
 • Kvalitetssäkring och regulatoriska krav
 • Produkt- och processanalytisk kemi

Användning

Du får lära dig hur läkemedel ska användas så du kan informera andra. Kan barn använda huvudvärkstabletter? Hur ofta ska läkemedlet ges? Hur kan läkemedelsinformation förbättras så bieffekter undviks?
Exempel på ämnen:

 • Läkemedelsutveckling och användning
 • Farmakoepidemiologi och hälsoekonomi
 • Farmakoterapi
 • Tillämpad apoteksfarmaci
 • Infektionsbiologi

Läkemedels-ordbok

Farmakologi
Läkemedels verkan på organismen och deras praktiska användning vid behandling av sjukdomar.

Farmakokinetik
Läkemedlens upptag och omsättning i levande organismer.

Toxikologi
Läkemedels och andra kemikaliers skadliga effekter.

Farmakognosi
Naturprodukter som används som läkemedel.

Galenisk farmaci
Utformning, framställning och kontroll av bruksfärdiga läkemedel.

Farmakoterapi
Läkemedelsterapins anpassning till ålder och sjukdom.