Utbildningar till civilingenjör eller högskoleingenjör

Dekorativ bild: kollage med kvinna som står på en utsträckt hand och studerar en miljö av ett samhälle i miniatyr

Bli ingenjör

Vill du göra skillnad och bidra konkret till ett bättre samhälle? Då kan ingenjörsyrket vara något för dig.

Läs mer om vad man kan jobba med som ingenjör

Som ingenjör är du utbildad till att lösa problem. Det kan vara allt från att utveckla program till mobiler eller bygga miljövänliga hus, till att fundera ut hur pyttesmå robotar inuti en kropp kan rädda liv eller planera vägarna i katastrofområden. Listan kan göras lång, men alla ingenjörer är på något sätt med och bygger ett samhälle. Det kräver både kunskap, kreativitet och samarbetsförmåga. 

Det finns två grupper av ingenjörer; högskoleingenjörer och civilingenjörer. En högskoleingenjör förstår, använder och förbättrar tekniken vi redan har, medan civilingenjören arbetar med att utveckla morgondagens teknik. Dessutom är utbildningarna olika långa. Läs mer om skillnaderna mellan en civil- och en högskoleingenjör

 • Informationsteknologi

 • Elektroteknik

 • Miljö- och vattenteknik

 • Teknisk fysik

 • Teknisk fysik m. materialvetenskap

 • Energisystem

 • Molekylär bioteknik

 • Byggteknik

 • System i teknik och samhälle

 • Kemiteknik

 • Maskinteknik

Det behövs fler ingenjörer!

Arbetsmarknaden ser bra ut för både högskoleingenjörer och civilingenjörer både på kort och lång sikt. För nyexaminerade bedöms arbetsmarknaden vara god, och för de med yrkeserfarenhet ännu bättre. I framtiden ser man ett ökat behov av ingenjörer inom miljö, infrastruktur, data/IT, gruvteknik och metall, hälsovård samt utbildning och forskning. Både i Sverige och utomlands.

Spännande och viktiga utmaningar väntar

Mycket av det vi håller för självklart i vår vardag grundar sig på ingenjörsmässiga framsteg. Ingenjörer hittar lösningar på problem, det är yrkets kärna. Utmaningen ingenjörer står inför nu är att hitta lösningar som förbättrar för människan och miljön samtidigt. Ingenjörskonst används inom vitt skilda branscher som till exempel energi, byggteknik, IT, tillverkning, hälso- och sjukvård. Att vara ingenjör passar dig som vill arbeta i människans tjänst.

Prova på ingenjörsyrket med hjälp av Tekniksprånget!

Introduce a Girl to Engineering day (IGEday) är för dig som är tjej mellan 12-19 år. Det är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. På IGEday får du som tjej mellan 12-19 år möjlighet att besöka företag, organisationer och högskolor och se hur det är att jobba som ingenjör.

Läs mer om ingenjörsyrket på ingenjorsvagen.se, en webbsida från teknikföretagen.

Lyssna på en ingenjör: Sveriges Ingenjörers podcast, bjuder på ingenjörer som talar om vad de brinner för.

Ingenjörer utan gränser: Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som har volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens och som vill bidra till sina medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer.

Entreprenörskolan

Dekorativ bild: kvinna som blundar och tänker med en stiliserad glödlampa inuti huvudet

Entreprenörskolan i Uppsala är ett avslutande år för dig som läser ett utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik om minst 240 högskolepoäng (hp). Entreprenörskolan söks i konkurrens och ersätter det ordinarie avslutande studieåret inom respektive utbildning.

Under ett intensivt utbildningsår får du använda dina specialistkunskaper för att driva ett skarpt affärsprojekt från idé till kommersiell verklighet. Målet med utbildningen är att förbereda dig för affärsutvecklande uppgifter inom såväl entreprenörsföretag som större företags produkt- och affärsutvecklande enheter. Läs mer om Entreprenörskolan

Ett studentliv som ger skjuts framåt

Dekorativ bild: studenter åker flotte nerför vattenfall under forsränningen i Fyrisån

I Uppsala är studentlivet unikt. Ingen annanstans finns en så livskraftig studentkultur.

Som teknolog- och naturvetarstudent i Uppsala har du förutom nationerna också tillgång till UTN, Uppsala teknolog- och naturvetarkår som även de har många sociala aktiviteter, bland annat välkomstmottagningen av nya studenter, forsränningen med tillhörande festival vid sista april och bal på slottet. De bevakar dessutom dina intressen i utbildnings-, studiesociala och näringslivsfrågor. På Campus Gotland heter studentföreningen RINDI.