Vad jobbar en ingenjör med?

Man kan säga att en ingenjör är en problemlösare. Någon som får teknik att fungera, som utvecklar den, eller rentav någon som forskar på framtidens teknik. Ingenjören kan också vara chef eller projektledare på olika platser i processen. En ingenjör kan jobba med många olika saker. Beroende på vad du är intresserad av och tycker är roligt kan du arbeta med produktutveckling, design och tillverkning, miljöfrågor, inköp, försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster, och mycket annat. Ingenjörer finns på många olika positioner, bland annat som chefer, projektledare eller specialister.

Lustigt nog finns åtskilliga ingenjörer som inte ens kommer i närheten av att jobba med teknik, men där deras utbildning ändå är mycket användbar för det de gör. Det har att göra med sättet man lärt sig att ta sig an och lösa en uppgift – oavsett vilken. Ingenjörsyrket är alltså inte ett yrke, utan många.

Här berättar några av våra tidigare studenter om vad de jobbar med:

Agnes Essemyr - civilingenjör i kemiteknik

Att läkemedel ska vara säkra att använda är en självklarhet. Det handlar inte bara om att själva preparatet ska göra jobbet och inte ge svåra biverkningar, utan också om att de ska vara användarvänliga. Som utvecklingsingenjör på läkemedelsföretaget Fresenius Kabi har Agnes Essemyr detta som sin främsta uppgift:

– Jag jobbar i första hand med förpackningsutveckling av läkemedelsprodukter. Hur våra kunder använder produkterna är ofta relaterat till förpackningen. De läkemedel vi tillverkar måste förpackas på ett säkert, användbart och effektivt sätt. Vi tillverkar inte huvudvärkstabletter eller andra receptfria mediciner, utan endast sterila produkter som används på sjukhus.

– Framför allt ska produkten vara säker. Förpackningen ska skydda under hela livstiden utan att ge ifrån sig främmande ämnen. Förbättringar handlar om användarvänlighet och att kunden ska vara nöjd. Ändringar måste ge mervärde och om vi kostnadseffektiviserar produkten ska det göras utan avkall på kvalitet.

– Jag tycker att man ska studera det man tycker är intressant och inte enbart gå efter vad man tror kan ge ett jobb. Jag har alltid vetat att jag vill jobba med läkemedel. Det är en spännande bransch och vi gör något som är livsnödvändigt - du kan hjälpa så otroligt många människor världen över. Det händer mycket, du har tydliga mål och det ställs höga krav, vilket jag gillar.

Porträttbild Agnes Essemyr

Peter Birgersson - civilingenjör i system i teknik och samhälle

Trodde du att det bara är gråa, tråkiga människor som jobbar på revisionsbyråer? Beskrivningen stämmer knappast in på Peter Birgersson, trummisen som lade musiken på is för att satsa på studierna.

– Jag jobbar främst med risk- och IT-revisioner. Som revisionsbyrå verifierar Deloitte kundernas ekonomiska redovisningar. Vissa revisioner innehåller också en IT-revision där vi ser över vilka risker som finns relaterat till bolagets system och ger förslag på förbättringsåtgärder för att skydda finansiell data. Dessutom jobbar jag med konsultativa tjänster inom Deloitte som ofta innebär att hjälpa företag att nå upp till och implementera en given standard för exempelvis informationssäkerhet. Vi analyserar vilka risker som finns med ett visst system och kan komma med förslag på åtgärder för hur företagen ska göra dessa säkrare för exempelvis intrång eller bedrägerier.

– Som IT-revisor arbetar man med komplexa och omfattande system. Jag kände tidigt att jag fått med mig väldigt bra redskap från min utbildning för att klara mitt arbete och göra det på ett bra sätt. På STS lär du dig tänka kring risker och vara kritisk till information.

Porträttbild Peter Birgersson

Ulrika Bohlin - civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Du arbetar som sektionschef på ÅF. Vad innebär det?
Det innebär att jag har personal- och resultatansvar för en sektion som är verksam inom ett definierat område. I mitt fall är det 17 personer som arbetar med distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och stadsgas. Personalansvaret innebär att jag dels rekryterar och dels tar hand om mina anställda och utvecklar och arbetsleder dem på bästa sätt. Resultatansvar innebär att jag sätter en budget för min sektion och ser till att följa den samt följer upp med aktiviteter för att nå budget. Utöver detta har jag också ansvar för att samordna alla aktiviteter mot en av våra kunder.  Det jag tycker är riktigt roligt med jobbet är att möta alla människor och att hjälpa mina medarbetare att utvecklas.

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
Det finns egentliga inga vanliga dagar. Alla dagar ser olika ut och jag vet sällan exakt vad som kommer att hända när jag kommer till jobbet på morgonen. Jag har intervjuer med kandidater, besöker kunder, hanterar personalärenden, sitter i möten för att bidra till samordningen inom företaget, svarar på förfrågningar och upphandlingar från kunder och en massa annat.

Läs hela intervjun med Ulrika på womengineer.org

Porträttbild Ulrika Bohlin

Jonathan Hanning - högskoleingenjör i elektroteknik

– Jag jobbar på ABB Power Systems i ett utvecklingsprojekt som undersöker hur man ska transportera energi på ett bättre vis, med mindre förluster. Effektivisering är lite av min grej och mitt jobb har förutsättningar att göra skillnad i den större helheten, även om vardagsjobbet mest handlar om att köra tester och få de mindre delarna att fungera tillsammans.

Energibranschen är i högsta grad på tapeten, inte minst vad gäller alternativa energikällor. Därför ser Jonathan ljust på framtiden för ingenjörer inom energi och elektronik.

– Det är här i Ludvika det ”händer” inom elkraft, samtidigt som branschen för förnyelsebar energi växer enormt. På min avdelning märks det på rekryteringen. Vi har gått från 30 till 150 anställda på kort tid, och till nästa år behöver vi vara närmare trehundra. Det är emellanåt ett problem att rekrytera tillräckligt många färdigutbildade ingenjörer.

Porträttbild Jonathan Hanning

Lisa Svanholm - civilingenjör i teknisk fysik

Varför valde du att söka till ingenjör? 
Jag hade hört att man typ bara får läsa matte och fysik. Men även för att det är en bred utbildning som ger många möjligheter till intressanta arbeten.

Just nu jobbar du som konsult på ÅF, var valet självklart för dig? 
Jag ville börja på ett stort konsultföretag för att kunna få insikt i olika branscher och arbetsroller.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Dagarna varierar såklart, men vanligen producerar jag tekniska dokument som teknisk data och produktionshandlingar. Jag gör även tekniska beräkningar, mycket hållfasthetslära och geometriproblem. Sen blir det även en hel del projekt- och samordningsmöten. Utbildning är viktigt så jag går även på kurser och utbildningsträffar.

Läs hela intervjun med Lisa på womengineer.org

Porträttbild Lisa Svanholm

Hemen Shaswar - högskoleingenjör i byggteknik

Hemen Shaswar är väg- och gatuprojektör på Vectura i Uppsala, där han jobbar på divisionen för mark, miljö och anläggning. Vägen dit har varit lång, i synnerhet som han läst till sig dubbla examina i byggteknik, en i hemlandet Irak och en på Uppsala universitet.

– Jag fick jobb på Vectura direkt efter studierna, men det var faktiskt en ren slump att jag hamnade här. Vi som gick sista året på utbildningen fick hem ett erbjudande från Vectura, där de skrev att de sökte nya projektörer. De satsar mycket på nyexaminerade och då jag saknade arbetslivserfarenhet inom det här området i Sverige, tyckte jag det var ett bra tillfälle. Jag skickade en intresseanmälan, blev kallad till intervju och två dagar senare erbjöds jag jobb.

– Jag jobbar främst med bygghandlingar, gör planritningar, normalsektioner, profiler för vägar osv. Dessutom gör jag mängdberäkningar; hur mycket material som krävs och hur mycket som behöver schaktas. Något som är viktigt är tekniska beskrivningar, där man använder koder för att detaljbeskriva vilka delar som ska användas i varje projekt. Sedan lämnas det för granskning innan det skickas till kund och vidare till byggen.

Porträttbild Hemen Shaswar