Samhälle - Politik - Juridik

För att styra vårt samhälle krävs kunskaper och verktyg för att analysera beslut och politiska system på ett korrekt sätt. Samhälle och politik lär dig verktyg för att analysera och systematiskt förbättra strukturen i samhället. Inom juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen inom samhället.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Samhälle

Att studera samhället är att studera mönster och idéer. Studier av människor i samverkan innebär att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen.

Politik

Att läsa om politik innebär att lära sig att identifiera, strukturera och analysera politiska och organisatoriska problem inom Sverige och internationellt. Inom politikområdet ingår också studier av frågor kring fred och utveckling i länder och analysera och förstå det politiska skeendet bakom.

Juridik

För att styra vårt samhälle krävs kunskaper och verktyg för att analysera beslut och politiska system på ett korrekt sätt. Inom juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen inom samhället. Att läsa juridik innebär att först få en överblick över rättssystemet och därefter specialisering inom särskilda ämnesområden.