Utbildning

Samhälle - Politik - Juridik

PROGRAM OCH ÄMNEN

Läs om våra utbildningar inom samhälle, politik och juridik!

För att styra vårt samhälle krävs kunskaper och verktyg för att analysera beslut och politiska system på ett korrekt sätt. Samhälle och politik lär dig verktyg för att analysera och systematiskt förbättra strukturen i samhället. Inom juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen inom samhället.

Program och ämnen

Aktuell forskning

Samhälle

Att studera samhället är att studera mönster och idéer. Studier av människor i samverkan innebär att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen.

Politik

Att läsa om politik innebär att lära sig att identifiera, strukturera och analysera politiska och organisatoriska problem inom Sverige och internationellt. Inom politikområdet ingår också studier av frågor kring fred och utveckling i länder och analysera och förstå det politiska skeendet bakom.

Juridik

För att styra vårt samhälle krävs kunskaper och verktyg för att analysera beslut och politiska system på ett korrekt sätt. Inom juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen inom samhället. Att läsa juridik innebär att först få en överblick över rättssystemet och därefter specialisering inom särskilda ämnesområden.

 

En student berättar

Linda Dahlström från Gävle pluggar på juristprogrammet.

Därför valde jag den här utbildningen:
Hade fått för mig att det skulle vara kul och intressant att jobba som jurist.

Vad är typiskt för din utbildning?
Vi använder problembaserad inlärning, så vi har några få seminarium i veckan och resten läser vi in själva och tillsammans i våra basgrupper. Studietakten är relativt hög och det är ofta rätt stressigt, men det blir vad man gör det till. Bra planering är allt.

Läs hela intervjun!