Teknik - Data/IT - Matematik

Med hjälp av modern teknik kan du som ingenjör eller naturvetare utveckla nya saker och lösa komplexa frågeställningar. Vid Uppsala universitet kan du lära dig mer om hur tekniken samspelar med användarna och samhället. Du kan också få den matematiska och datavetenskapliga kompetens som morgondagens informationssamhälle kräver.

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.