Undervisning - Pedagogik - Lärande

Det behövs ständigt välutbildade pedagoger i samhället. Som lärare är du en del av barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling. Arbete som lärare inom förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium eller annan pedagogisk verksamhet är kreativt och innebär många utmaningar. Läser du till lärare vid Uppsala universitet får du en utbildning med stor konkurrenskraft.

Om du vill läsa till gymnasielärare med matematik och naturvetenskapliga ämnen men saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.