Forskning vid institutionen för arkeologi och antik historia

Information om våra forskningsprojekt och excellenscentra

Excellenscenter

I juni 2023 etablerade Vetenskapsrådet 15 nationella excellenscentra, utvalda från 124 ansökningar i alla ämnen; vart och ett fick fem års finansiering med en möjlig förlängning i ytterligare fem år.

Institutionen deltar i två excellenscentra, Den vikingatida världen - WiVA och Center för människans förhistoria.

WiVA administreras helt av vår institution, och planering pågår för implementation, nya tjänstetillsättningar och infrastruktur.

Vikingatiden har länge spelat en viktig roll i Norden när det gäller frågor om identitet, kultur, och känslor, men fascinationen för denna tid är dessutom ett globalt fenomen. Samtidigt har ‘vikingar’ förvrängts till stereotyper och blivit föremål för politiskt missbruk till en sådan grad att de knappt kan kännas igen. Det är nu mer angeläget än någonsin att förmedla nyanserade tolkningsbilder både inom akademien och till allmänheten. I hjärtat av WiVA-centrets verksamhet ligger ett fokus på vikingavärldens omfattande etniska och kulturella mångfald.

The Centre for the Human Prehistory administreras av institutionen för organismbiologi och några av våra forskare deltar med forskningstid. The Center for the Human Past (CHP) har som målsättning att överbrygga de tre disciplinerna arkeologi, genetik och lingvistik som undersöker den gemensamma historien för världens befolkning under de senaste 10 000 åren.

The Center for the Human Past (CHP)

Logo: stiliserat träd

WiVA - The Uppsala Research Centre for the World in the Viking Age

Sten med inristade bilder av båtar, hästar och människor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin