Uppsala universitets program i Almedalen 2019

Kom och möt Uppsala universitets forskare på spännande seminarier och i angelägna debatter i Almedalen. Om du inte befinner dig i Visby under Almedalsveckan kan du se nästan alla våra seminarier live eller i efterhand på webben.

SÖNDAG 30/6

09.30–10.30 India’s urban future is everybody's future. What can we do for sustainability?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

10.30–11.10 Moving people, not cars
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

11.30–12.10 Affordable housing for all urban citizens – the shelter challenge
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

12.50–13.30 Building a new biocircular economy – the water and energy challenge
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

13.50–14.30 Sustainability as a life style – the food and health challenge
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

14.30–15.30 India’s urban future is everybody´s future. What can sustainability do for us?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

18.00–18.45 Ger utbildning verkligen makt?
Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live

MÅNDAG 1/7

09.00–10.00 Samverkan för samhällsutveckling – ska det vara så svårt att prata om?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

09.30–10.30 Hjärndopning – drogframkallad kreativitet?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

09.30–10.30 Jämställdhet i akademin – hur svårt får det vara?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Styrelse, intraprenörskap och hållbarhet
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Climate change leadership – perspectives from science, industry and politics
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 How to bring world-leading Swedish research infrastructures into the future?
I samarbete med Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola.
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13.00–14.30 Universitetens roll för en hållbar värld – del 1
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14.45–16.00 Universitetens roll för en hållbar värld – del 2
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13.00–14.00 Lärosätesbibliotek vs nationalbibliotek: roller i den vetenskapliga infrastrukturen
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland,  Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live

13.00–14.00 Nyanländ idag, legitimerad apotekare imorgon. Hur förvaltas de nyanländas potential?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

15.00–16.00 Att tänka långsiktigt kring Kinas globala ambitioner: En svensk Kinastrategi?
I samarbete med Utrikespolitiska institutet
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 5, E22
>> Följ evenemanget live

18.00–18.45 Makten över professionerna
Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live

TISDAG 2/7

09.00–10.00 När forskning blir praktik bland service- och tjänsteföretag – vad får det att hända?
I samarbete med Länsförsäkringars forskningsfond
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

09.30–10.30 Sverige som kunskapsnation. Hur stärks skolans vetenskapliga grund och läraryrkets attraktivitet?
I samarbete med Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Hisnande teknikutveckling med AI & sakernas internet, hinner människa och samhälle med i svängarna?
PlatsUppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Lärosätens roll i regional utveckling – behöver vi nya sätt att arbeta?
I samarbete med Region Uppsala
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

12.45–13.45 Psykisk ohälsa och droger
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13.00–14.00 Hållbar hälsa – hur skall vi göra för att våra barn långsiktigt skall må fysiskt och psykisk bra?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

14.00–15.00 Är frivilligorganisationer nyckeln till fred?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E36
I samarbete med Rotary
>> Följ evenemanget live

14.00–15.30 Precisionsmedicin. Dags för Sverige att ta steget på riktigt?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14.30–15.30 Digital utbildning på begäran, universitetens framtida förfäran?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

16.00–17.00 Oviss rebell eller remiss traditionell – teknik och hälsa för framtiden
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

18.00–18.45 Medborgare och konsumentmakt
Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live

ONSDAG 3/7

09.00–09.45 Climate vision – what is the role of universities in combating climate change?
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22.
>> Följ evenemanget live

09.00–10.00 Vad gör vi med alla data? En nationell strategi för forskningsdataresurser inom life science
Plats: Uppsala universitet – Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

09.30–10.30 Spelberoende – vad har hänt efter spelmarknadens omreglering?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld
Plats: Uppsala universitet – Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

13.00–14.00 Långsiktigt hållbar läkemedelsutveckling i Sverige – hur säkrar vi kompetensen?
Plats: Uppsala universitet – Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

15.00–16.00 ANDT-strategier för framtiden – klarar vi detta?
I samverkan med Linköpings universitet, Örebro universitet
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

15.45–16.30 Vindkraft i havet – förnybar el som kan bidra till andra miljölösningar
Östersjödagarna: WWF, Blått Centrum Gotland, Uppsala universitet
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, E22
>> Följ evenemanget live

18.00–18.45 Behöver vi vara rädda för stormakten Kina?
Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live

TORSDAG 4/7

09.00–10.30 Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

09.30–10.30 Ny teknik, nya samarbeten och internationalisering – nycklar för att lösa framtidens utmaningar?
I samarbete med EIT Health Scandinavia
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Varför används inte biobanksprov oftare för att förbättra folkhälsan?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B23
>> Följ evenemanget live

11.00–12.00 Transformativt lärande för Agenda 2030 – ny pilotskola på Gotland
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

13.00–14.00 Skärmberoende och beroende av social media
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D bv.
>> Följ evenemanget live

14.30–15.30 Framtidens alkoholpolitik – behövs speciella försäljningsställen?
Plats: Uppsala universitet – Campus Gotland, Kaserngatan 1, Hus D.
>> Följ evenemanget live

18.00–18.45 Makt och marknad
Plats: Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5.
>> Följ evenemanget live