Föreningar inom medicin och farmaci

De föreningar med beskrivningar på svenska kommunicerar med sina medlemmar på svenska, och de med beskrivningar på engelska kommunicerar med sina medlemmar på engelska.

Alumnföreningen Farmis

Föreningen för studenter och före detta studenter med examen från farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid nyss nämnda fakultet och institut. Föreningens syfte är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och Farmaceutiska fakulteten.

Alumnföreningen Farmis på Facebook

Master of Science in Medicine

Open for students and alumni from the Master's programmes at the Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy.

Föreningen Uppsala sjuksköterskehem - alumn

Föreningen vänder sig till legitimerade sjuksköterskor med examensbevis från Uppsala. Studenter under pågående grundutbildning är välkomna, och då är medlemskapet kostnadsfritt. Sjuksköterskor från andra utbildningsanordnare kan ansluta som stödmedlem. Notera att föreningen har medlemsavgift. Läs mer på deras hemsida.

Föreningen Uppsala sjuksköterskehem - alumn

Alumnnätverk för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård (ANSA)

ANSA riktar sig till dig som är examinerad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård vid Uppsala universitet alternativt du som nu studerar den vidareutbildningen. Alumnnätverket ANSA vill främja utvecklingen av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, utifrån nätverkande och samverkan, för livslångt lärande och intellektuell förkovran.

Alumnnätverk för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård (ANSA)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin