Arbetsgrupp 3: Data om kärnvapenrivalitet, förhandlingar och avtal

Ledare: Margareta Sollenberg and Magnus Öberg

Syftet med arbetsgrupp 3 är att identifiera behov av nya data och luckor i befintliga data om frågor relaterade till kärnvapen, och sedan utveckla nya data för att möta dessa behov och fylla dessa luckor. Genom en systematisk kartläggning av tillgängliga data inom ett antal intresseområden har vi en uppsättning nyckelområden där vi tror att vi kan ge viktiga bidrag till data som kommer att underlätta forskning om kärnvapenrivalitet, spridning, kriser och eskaleringsprocesser samt förhandlingsprocesser.

Baserat på kartläggningen kommer vi att börja med att prioritera tre relaterade frågor: kärnvapenrivalitet, spridning och kriser/eskaleringsprocesser. Det fjärde området för vilket vi har identifierat ett stort datagap är fördragsförhandlingsprocesser, där det för närvarande inte finns några systematiska uppgifter. Vi förutser att framtagning av nya data inom detta område kommer att kräva mer konceptuell utveckling samt att omvandla konceptualisering till operativa definitioner och kodningsscheman, pilotstudier och så vidare.

Senast uppdaterad: 2022-06-01