Arbetsgrupp 5: Kärnvapennedrustning i politik och internationell rätt

Ledare: Sibylle Bauer

Arbetsgrupp 5 behandlar de olika frågor som rör kärnvapennedrustning relaterat till politik och internationell rätt. Gruppen, som består av internationella experter på området, kommer att utbyta kunskaper om den strategiska utvecklingen och utforska vägar framåt för att hjälpa till att återuppliva multilaterala vapenkontroller och nedrustningsansträngningar.

Forskningen, förankrad och kopplad till SIPRI, kommer att försöka fylla väsentliga luckor inom det område som identifierats av gruppmedlemmarna, samt dyka in i ämnen som framtida vapenkontroll och regionala säkerhetsdilemman. Gruppen kommer också att genomföra aktiviteter som syftar till att öka den breda medvetenheten om kärnkraftsfrågor och underlätta karriärinträde för nästa generations nedrustningsexperter. Detta kommer även att ske i samband med SIPRI:s roll som samordnare för EU:s konsortium för icke-spridning och nedrustning.

Senast uppdaterad: 2022-07-18