Arbetsgrupp 4: Teknisk icke-spridning och kärnämneskontroll

Ledare: Sophie Grape

Arbetsgrupp 4 består av ett flertal medlemmar från avdelningen för tillämpad kärnfysik vid UU, och har kompetens och erfarenhet som är relevant för teknisk icke-spridning, känämneskontroll och kärnvapennedrustning. Arbetsgruppen har ett fokus på att utveckla tekniska hjälpmedel som kan stödja icke-spridnings- och nedrustningsregimen, och arbetar med att utveckla tillvägagångssätt, metodologier och mättekniker för att möta de behov och utmaningar som finns inom fältet. Arbetsgruppen har också ett intresse av att delta i och bidra till tvärvetenskapliga forskningsprojekt tillsammans med de andra arbetsgrupperna inom AMC, och i samarbete med internationella experter på området.

Aktiviteter inom arbetsgruppen spänner över såväl forskning och utbildning, och pågående forskningsprojekt rör bland annat modellering och analys av känsliga material och kärnämnen, forskning kopplad till kärnbränslecyklen och verifikation av material och aktiviteter under existerande och framtida avtal om icke-spridning och nedrustning. Vi är också delaktiga i utvecklingen av kurser på både grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå.

Arbetsgruppens ledare: Sophie Grape

Dr Sophie Grape disputerade i kärnfysik 2009. Hon började sedan arbeta inom området teknisk kärnämneskontroll som postdoktor vid Uppsala universitet och fortsatte under en 7-årsperiod som forskare inom samma område. Sedan 2015 arbetar Sophie Grape som docent vid avdelningen för tillämpad kärnfysik och leder forskargruppen inom teknisk kärnämneskontroll bestående av doktorander, postdoktorer och forskare. Hennes kompetensområde berör i första hand mät- och analystekniker avsedda att verifiera närvaron av kärnämne i bland annat använt kärnbränsle, med tonvikt på användandet av icke-destruktiva analystekniker. Hon har även erfarenhet av arbete som syftar till att stödja utvecklingen av metoder och tekniker inom icke-spridningsområdet riktade mot framtida kärnenergisystem.

Sophie Grape är sedan många år aktiv medlem i European Safeguards Research and Development Association (ESARDA) och har tidigare varit ordförande i arbetsgruppen för utbildning och kunskapshantering. Sophie Grape är medlem i Kärnavfallsrådet som ger råd till den svenska regeringen i kärnavfallsfrågor. Sedan 2021 sitter Sophie Grape även i styrelsen för forskningsfrågor hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och sedan 2022 i programrådet för det nya kompetenscentret inom kärnteknik ANItA (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning) vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-12-14