Arbetsgrupp 4: Teknisk icke-spridning och kärnämneskontroll

Ledare: Sophie Grape

Arbetsgrupp 4 består av ett flertal medlemmar från avdelningen för tillämpad kärnfysik vid UU, och har kompetens och erfarenhet som är relevant för teknisk icke-spridning, känämneskontroll och kärnvapennedrustning. Arbetsgruppen har ett fokus på att utveckla tekniska hjälpmedel som kan stödja icke-spridnings- och nedrustningsregimen, och arbetar med att utveckla tillvägagångssätt, metodologier och mättekniker för att möta de behov och utmaningar som finns inom fältet. Arbetsgruppen har också ett intresse av att delta i och bidra till tvärvetenskapliga forskningsprojekt tillsammans med de andra arbetsgrupperna inom AMC, och i samarbete med internationella experter på området.

Aktiviteter inom arbetsgruppen spänner över såväl forskning och utbildning, och pågående forskningsprojekt rör bland annat modellering och analys av känsliga material och kärnämnen, forskning kopplad till kärnbränslecyklen och verifikation av material och aktiviteter under existerande och framtida avtal om icke-spridning och nedrustning. Vi är också delaktiga i utvecklingen av kurser på både grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå.

Senast uppdaterad: 2022-06-01