Podcast - Researching Peace

What is peace research? How can the study of armed conflicts help us to understand how and why conflicts occur, escalate and end? Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University has been working on building the foundations for understanding these critical questions since 1971.

The first twelve episodes are produced in English. While the newer episodes are produced in Swedish.

This podcast is produced in collaboration between Alva Myrdal center for nuclear disarmament and Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University.

#15 In case of the worst

This episode of the podcast is produced in Swedish.

Can Sweden build a preparedness for a nuclear attack? Or is the only way forward to work for disarmament? In this episode, you meet Vendela Englund Burnett, chair of the Swedish Doctor against Nuclear Weapons, who believes that Swedish healthcare would be powerless in the event of a nuclear attack. Vendela Englund Burnett is also one of the few who visited the secret areas in Siberia where nuclear weapons are produced.

Researching Peace - a podcast from Uppsala University and the Department of Peace and Conflict Research. 

Listen to this episode

#14 The year the world should remember

This episode of the podcast is produced in Swedish.

1945 fälldes två atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan. Attackerna slog ut städerna och dödade över 200 000 personer. Kriget i Ukraina har återigen satt fokus på kärnvapenfrågan. Men vad har världen lärt sig av historien? Hur nära var det att kärnvapen avfyrades under Kuba-krisen? Och vad spelar sanktioner egentligen för roll? I det här avsnittet möter du Peter Wallensteen, professor och pionjär inom fredsforskningen. Dessutom får du höra hur det var när Peter som ung student blev inbjuden till samma fest som Alva Myrdal. 

Researching Peace - en podcast från Uppsala universitet och institutionen för freds- och konfliktforskning.

Lyssna på avsnittet nu

#13 The most powerful weapon

This episode of the podcast is produced in Swedish.

För första gången sedan kalla kriget står världen inför ett reellt kärnvapenhot. Hur hamnade vi här och vilken roll kan Alva Myrdal center spela i nedrustningen? I det första avsnittet av vår andra säsong möter du Erik Melander, professor och föreståndare för det nystartade Alva Myrdal Center.

Researching Peace - en podcast från Uppsala universitet och institutionen för freds- och konfliktforskning.

Lyssna på avsnittet nu

Last modified: 2022-05-09