An Active Student Participation Companion

Titta på en ny handbok om Aktiv studentmedverkan här!

Aktiv studentmedverkan

Studenter och lärare vid Uppsala Universitet arbetar på många olika sätt för att främja utbildningen och ta ett gemensamt ansvar för lärande. Hur kan aktiv studentmedverkan bidra till ditt lärande som student eller som lärare?

Kom i gång med aktiv studentmedverkan! 

Varför aktiv student- medverkan?
 • Studenterna får en djupare förståelse för ämnet och tränar generella färdigheter som att samarbeta med varandra och leda grupper;
 • En mer aktiv roll i sitt eget och sina medstudenters lärande ökar motivationen, främjar metareflektionen om hur man lär sig och kan skapa en bättre sammanhållning i studentgruppen;
 • En större delaktighet kan även ses som en träning av demokrati och medborgarskap

 • Hur kan aktiv studentmedverkan se ut?

 • Utmaningar och möjligheter med aktiv studentmedverkan

 • Vad är aktiv studentmedverkan? Se vår introduktionsfilm

 • Student-teacher partnerships - an interview with Alison Cook-Sather

 • Active Student Participation Days at UU - March2015

 • Exempel från UU: Studenter tar upp saknade perspektiv

 • Exempel från UU: Studentledda studiegrupper

 • Exempel från UU: studenter faciliterar problembaserad lärande