Kontakta oss!

Vi som jobbar med aktiv studentmedverkan vid enheten för universitetspedagogik ser gärna att du kontaktar oss! Kontaktuppgifter finns nedan.

Lovisa Håkansson jobbar med aktiv studentmedverkan vid Uppsala universitet och är kursutvecklare på CEMUS där hon arbetar med studentdriven utbildning inom kurserna Hållbar utveckling A och B. Hennes akademiska huvudämne är utvecklingsstudier. 

lovisa.hakansson@uadm.uu.se