Pågående ASP-initiativ

Enheten för universitetspedagogik på UU har spelat in en podd på temat ''engaged learning and online education''Covid-19 pandemin har inneburit nya utmaningar gällande aktiv undervisning för både lärare och studenter. Hur påverkas aktivt och engagerat lärande av de ''nya'' lärmiljöer som den senaste tiden har gjort sig gällande? Hur kan lärare och studenter jobba tillsammans för en aktiv medverkan i online-, distans- och hybridutbildning? Detta samtalar Alison Cook-Sather, Catherine Bovill, Cherie Woolmer och Peter Felten om, vilka alla är internationellt ledande forskare och pedagogiska utvecklare inom aktiv studentmedverkan och studenter-lärare i partnerskap. 

Använd gärna podden som inspiration till diskussion om och utveckling av aktiv studentmedverkan tillsammans med kollegor och studenter!

Textning av podden kommer snart vara tillgänglig.

Senast uppdaterad: 2021-10-05