Studenter faciliterar problembaserad lärande

På läkarprogrammet vid Uppsala Universitet har man i flera år arbetat med problembaserad lärande som en central del av utbildningen. I problembaserad lärande utgår studenterna i från olika fall eller problem som de löser i grupp, med stöd från en handledare. Delvis är det studenter från tidigara årskurser som agerar handledare för nya studenter. Studenterna som väljer att blir PBL handledare får erfarenhet i pedagogik och att leda processer, och har nära till studentupplevelsen själva. 

Aktiv studentmedverkan på läkarprogrammet

Lisa Persson berättar om hur de arbetar med PBL och studenterna som handledar på läkarprogrammet vilket du kan se i filmen nedan: 

Problem-baserad lärande
  • Problembaserad lärande (PBL) är en pedagogisk metod där undervisningen baseras på fallstudier och problemlösning
  • Studenterna jobbar med fallstudier i basgrupper med stöd från en handledare
  • Det är delvis studenter som agerar PBL-handledare vid läkarprogrammet
  • Studenter som jobbar som handledare utvecklar sin kompetens och deras studentperspektiv är ett värdefullt bidrag till handledarkollegiet
Senast uppdaterad: 2022-04-25