Student-ledda kurser inom hållbar utveckling

På CEMUS är det studenter som leder kurserna. CEMUS anställer studenter som kursamanuenser för att samordna och leda tvärvetenskaplig utbildning kring hållbarhetsfrågor. Kursamanuenserna arbetar ofta i par och ansvarar för att planera, leda och utvärdera en universitetskurs. 

Hur arbetar man på CEMUS?

Hur fungerar CEMUS och hur är det att jobba som kursamanuens? Sanna Gunnarsson och Jakob Grandin ger oss några svar i filmen nedan: 

CEMUS
 • Universitetscentrum med ungefär 20 student-ledda kurser inom ämnen miljö, utveckling och hållbarhet. 
 • Studenter anställs som kursamanuenser, som planerar, genomför och utvärderar en universitetskurs
 • CEMUS jobbar för att även studenterna som går kurserna deltar aktivt och har inflytande 
 • Strävar efter att vara en mötesplats för studenter, lärare, forskare och civila samhället kring hållbarhetsfrågor
 • Exempel från UU: Studentledda studiegrupper

 • Exempel från UU: studenter faciliterar problembaserad lärande

 • Exempel från UU: Studenter tar upp saknade perspektiv

 • Student-teacher partnerships - an interview with Alison Cook-Sather

 • Hur kan Aktiv studentmedverkan se ut?

 • Utmaningar och möjligheter med aktiv studentmedverkan

 • Vad är aktiv studentmedverkan? Se vår introduktionsfilm

Senast uppdaterad: 2022-04-25