Studentledda studiegrupper

Genom mentorskapsträffarna vid Uppsala Universitet får mer erfarna studenter möjlighet att leda studiegrupper för studenter inom en lägre årskurs. På mentorsträffana går man igenom frågor och innehåll för den aktuella veckan i kursen, och mentorn faciliterar samtalet. Träffarna ger möjlighet för djupare inlärning hos studenterna, ett sammanhang att plugga i och ökat engagemang för kursen. Mentorerna ökar sin kompetens inom ledarskap och utbildning, och känner ofta i större grad att man är en värdefull del av universitetet.

Mentorskapsprogrammet i Statskunskap & Freds- och konfliktkunskap

Varför agerar studenter som mentorer? Hur bidrar mentorskap till studenters eget lärande samt till hela universitetet? Caroline Bodin ger några svar i filmen nedan: 

Mentorskap
  • ​studenter vägleder andra studenter genom att ställa frågor och problematisera resonemang
  • börjar där studenterna är, d.v.s. de behov som just den gruppen av studenter har
  • studentmentorer går en kort utbildning där de lär sig olika pedagogiska metoder samt tränar sitt ledarskap
Senast uppdaterad: 2022-04-25