Resursbank

Material med tips, viktiga frågor att ställa, och exempel från litteraturen. 

Litteratur

  • Professor Mick Healey har sammanställt resurser på sin hemsida : Få litteratur tips om bl.a. Active Learning and Styles, Discipline Based Approaches, Students as Partners and Change Agents, och Scholarship of Engagement. Det finns även case studies och modeller på students as partners and change agents. 
  • Aktiv studentmedverkan litteraturförteckning

Exempel av ASP

  • Teaching large groups : Exempel av ASP i stora kurser
  • Engaging students as partners : Exempel från olika nivå (en kurs, ett program, institutionsnivå) från Engaging Students as Partners in Learning and Teaching (Cook-Sather, Bovill, och Felten, 2014) 
  • Peer teaching : Peer teaching metoder från Learning together: peer teaching in higher education (Falchikov, 2001)
  • Cocreating classrooms : Tips och frågor som bör ställas om studenter ska inkluderas på en högre nivå i undervisningen (Cook-Sather, 2015)
  • Partnership ideas : Korta, konkreta idéer för hur studenter och lärare kan arbeta tillsammans ​(Cook-Sather, 2015)
  • Active engagement strategies : Sätt att aktivera studenter inom en kurs (Cook-Sather, 2015) 
  • Student-generated content: Idéer för hur studenter kan arbeta med digitala plattform för en mer studentcentrerad lärande miljö

Komma igång med ASP