Andra spännande länkar

Innehåll:

Här har vi samlat ett antal tips och länkar till initiativ och artiklar som har med aktiv studentmedverkan att göra.

International Journal for Students as Partners

Denna akademiska tidskrift lanserades i 2017 och innehåller peer-reviewed artiklar om students as partners. Redaktörerna uppmuntrar särskilt artiklar skrivna av lärare och studenter tillsammans och du kan läsa mer här!

Teaching and Learning Together in Higher Education

Teaching and Learning Together in Higher Education (TLTHE) fungerar som ett forum för reflekterande arbete för lärare och studenter att tillsammans utforska olika metoder för lärande och du kan läsa mer här!

Supplemental Instruction på Lunds tekniska högskola

I filmen nedan hittar du ett exempel från Lunds tekniska högskola där studenter förklarar Supplemental Instruction (SI) och du kan läsa vidare här!

Realising Engagement through Active Culture Transformation

REACT är ett kollaborativt projekt mellan tre universitet i Storbritannien. Ett särskilt fokus ligger på så kallade "svåra att nå" studenter. Projektet ledds av lärare med mycket erfarenhet av studentengagemang och partnerskap. De bygger just nu upp en spännande resurssida för alla som är intresserade, REACT Project.

Students as Change Agents

En ambitiös satsning vid University of Exeter för att öka student engagemang. Läs mer här!

The Festival of Creative Learning, The University of Edinburgh

The Festival of Creative Learning är en unik möjlighet för studenter och lärare att medskapa en hel vecka tillsammans genom kollaborativa event och aktiviteter.

Cambridge Student Voice Seminars

Cambridge Student Voice Seminars

Professor Mick Healey, Engagement through Partnership

Publikationer och resurser om partnerskap samt ämnesspecifik didaktik. 

Teaching and Learning together in Higher Education

En peer-reviewed, ämnesöverskridande tidskrift som fungerar som ett forum för reflektion mellan kollegor på fakulteten och studenter som arbetar tillsammans med att utforska och skapa effektiva miljöer i klassrummet.

Center for Engaged Learning, Elon University, USA

Mycket intressant blog och korta filmer om arbete i student engagement som pågår i USA. 

RAISE: Researching, Advancing and Inspiring Student Engagement

RAISE är ett nätverk av lärare, forskare och studenter runt om i världen som arbetar i och / eller är intresserade av att utveckla och främja studentengagemang i högre utbildning.

Colleges Reinvent Classes to Keep More Students in Science

Artikel i New York times om en lärare som aktiverar förstaårs studenter på en ny nivå.

Studentkårerna vid Uppsala universitet

Studentkårerna arbetar med att göra studietiden bättre för dagens och morgondagens studenter. Kåren är ett medel för dig att använda.

Kåren finns på din institution, på din fakultet och inom universitetet centralt. Kåren finns för att göra en skillnad, men också för att kårens medlemmar engagerar sig i sin utbildning, sin studiemiljö och annat som påverkar studenternas studieresultat.

Studentkårerna arbetar med att göra studietiden bättre för alla studenter, och existerar därför att medlemmarna engagerar sig i sin utbildning och studiemiljö.

Senast uppdaterad: 2022-04-25