Pliktleveranser

Uppsala universitetsbibliotek har sedan slutet av 1600-talet rätt att erhålla pliktexemplar av dokument som ges ut i Sverige. Material som kommit in genom pliktleverans utgör grunden för bibliotekets stora samlingar av svenskt material.

Vad är pliktexemplar?

Alla som ger ut material till allmän spridning i Sverige ska skicka pliktexemplar till sju bibliotek i landet, varav Uppsala universitetsbibliotek är ett. Lagen om pliktexemplar omfattar bland annat tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort och musiktryck. Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras endast till Kungliga biblioteket.

Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek är skyldiga att bevara pliktexemplar. Övriga bibliotek följer de föreskrifter som meddelas av respektive universitet.

Hyllor och sorteringsfack med böcker och postpaket

Vem ska skicka pliktexemplar till biblioteket?

Om materialet är tryckt i Sverige ansvarar tryckeriet för att skicka pliktexemplar. För material tryckt utomlands ansvarar utgivaren/förlaget för att skicka pliktexemplar.

Vad händer med pliktexemplaren på biblioteket?

De pliktleveranser som kommer till Uppsala universitetsbibliotek fördelas till våra olika bibliotek.

Läs mer om pliktleveranser på Kungliga bibliotekets sidor om pliktleverans

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!