Pulsatilla patens - nipsippa, v. 15 2022

En luden färgklick i allt det grå

(Bild borttagen)

Släktet Pulsatilla hör till ranunkelväxterna (Ranunculaceae) och omfattar ett 40-tal arter. Huvuddelen finns i Asien, men fyra förekommer i Sverige.

Nipsippan Pulsatilla patens har en lite märklig utbredning i Sverige. Den finns på Gotland och i ett litet område i Ångermanland. I övrigt finns den i delar av östra Europa och bort mot norra Asien.

Nipsippan påminner om den i Sverige betydligt vanligare backsippan, men har svepeblad (stjälkblad) med delvis sammanvuxen bladskiva. Backsippans är flikade ända till basen. Kronan är möjligen också mera öppen. Artepitetet patens betyder just öppen/bred. 

Ni hittar nipsippan i den nordiska delen av vårt område för torrmarksväxter, sydost om Tropiska växthuset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin