Ångströmlaboratoriets intendentur

Ångströmlaboratoriets intendenturs verksamhet omfattar bland annat

  • reception
  • vaktmästeri
  • drift av läro- och datasalar
  • administration av nycklar och passerkort
  • post- och godshantering.

Organisation

Ett intendenturområde styrs av en intendenturstyrelse bestående av de prefekter, föreståndare och chefer för enheter direkt under rektor eller fakultetsnämnd som finns inom området. Det är rektorn som beslutar om intendenturstyrelsens sammansättning.

Kontakt

Välkommen att kontakta intendenturen om du har några frågor eller funderingar!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin