Kontakt

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala

Telefonnummer till receptionen: 018-471 1451

E-post: reception-ekonomikum@uu.se

Kontaktpersoner:

Intendent Peter Götlind
Telefon: 018-471 5155
E-post: peter.gotlind@uu.se

Bitr. intendent Magnus Eriksson
Telefon: 018-471 1325
E-post: magnus.eriksson@ekonomikum.uu.se

Föreståndare Peter Thilenius
Telefon: 018-471 1613
E-post: peter.thilenius@fek.uu.se

Stf. föreståndare Ronnie Pingel
Telefon: 018-471 1042
E-post: ronnie.pingel@statistik.uu.se

Huvudskyddsombud Ann-Kristin Lindberg
Telefon: 018-471 7293
E-post: ann-kristin.lindberg@fek.uu.se

Katalogadministration: Peter Götlind
Telefon: 018-471 5155
E-post: peter.gotlind@uu.se

Anställda och övrigt verksamma vid intendenturen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin