GRASS Visiting Fellow Programme

Baltic Art Center (BAC) och Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling har tillsammans startat Sveriges första konstnärliga gästforskarprogram. Syftet med programmet är att berika Uppsala universitet Campus Gotland med konstnärliga processer och experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor.

Läs mer om GRASS Fellow Programme

Logotyp BAC Uppsala universitet

Med Stöd av Region Gotland, Kulturrådet och Statens konstråd

Nyheter

Ny samverkan inom konst och hållbarhetsforskning på Campus Gotland 2022-01-25

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin