Praktiknära undervisning prövas vid lärarutbildningen på Gotland

Grundlärarstudenten Linda Lindlöf

Grundlärarstudenten Linda Lindlöf hjälper elever på S:t Hansskolan med en övning i multiplikation.

På Campus Gotland sker delar av undervisningen vid grundlärarprogrammet på öns skolor. Målet är att studenterna ska få mer tid med elever. Metoden är hämtad från USA och bygger på idén att lära sig genom att göra.

Emma Buskas Kouadri och Anna Kahlbom förbereder lektion med studenter och elever.

Emma Buskas Kouadri och Anna Kahlbom förbereder dagens lektion med studenter och elever.

Stämning i klassrummet är förväntansfull. Till skillnad mot en vanlig skoldag är inte läraren Emma Buskas Kouadri och eleverna i årskurs 2 på S:t Hansskolan i Visby ensamma. Här finns också lärarstudenter och lärarutbildare från Uppsala universitet.

- Hej vad kul att ni är här! Vi har längtat efter er, säger Emma och lämnar över till universitetsadjunkt Anna Kahlbom som med hjälp av pappersfigurer och magneter startar dagens lektion om multiplikation.

Eleverna svarar ivrigt på frågorna som Anna ställer. Efter en rad tal och begrepp på tavlan är det dags att räkna själva. Förutom en hög med färgglada klossar har de nu lärarstudenter vid sin sida. Ett lågmält sorl fyller salen.

Emma och Anna vandrar mellan bänkarna och ger stöd där det behövs men i praktiken är det studenterna som står för undervisningen.

Teori på campus, praktik på St: Hans

Lektionen på S:t Hansskolan är det senaste initiativet i universitetets satsning på att skapa fler praktiknära inslag inom lärarutbildningarna. Metoden är hämtad från amerikanska västkusten och bygger på att en del av undervisning förläggs ute på skolor.

Här lär sig studenterna bemästra undervisningstekniker i praktiken tillsammans med erfarna lärare och lärarutbildare. Förberedelserna sker på campus där man går igenom hur lektionen ska genomföras. Vid den teoretiska delen medverkar klassläraren.

- Samarbetet med studenterna är jätteroligt. På campus får jag både ta del av den senaste forskningen och själv undervisa. Det ger mig massor av ny kunskap. Jag ser det som min fortbildning, säger Emma Buskas Kouadri, en av Region Gotlands kontaktlärare, och blickar ut över sina elever.

Lärarstudenter och lärare samtal i grupp på St: Hansskolan i Visby.

Ventilering efter praktiknära undervisning. Universitets utvärderingar visar att studenter på lärarprogrammen vill vara mer i skolan under utbildningen.

Kräver trygga miljöer

Lektionen lider mot sitt slut och barnen får rast. Emma, Anna och studenterna slår sig ner för att ventilera. Man pratar om upplevelsen. Alla tycker att det har gått bra.

- De fattade så fort! En elev knäckte ju till och med distributiva lagen. Det var häftigt att se hur polletten föll ner, säger Susann Söderdahl som läser första terminen på grundlärarprogrammet f-3 och får medhåll av de andra.

Samtalet fortsätter kring händelser som gjort intryck. Och om hur viktigt det är att som lärare kunna skapa trygga och tillåtande miljöer. Något Emma bekräftar. Hon berättar att hon och hennes elever tycker om att vara medskapande, att diskutera och delta. Det har man jobbat hårt med.

- Barnen ser fram emot varje tillfälle. De är vana vid att ni är här nu och känner sig trygga. Det är jätteviktigt för att det ska fungera. Att träna på att ha andra lärare i rummet är också en bra förberedelse inför kommande skolgång.

Slipper uppfinna hjulet själv

På väg tillbaka till campus fortsätter samtalet med Anna Kahlbom. Praktiknära undervisning har funnits på schemat för hennes studenterna sedan förra året. Idén väcktes efter ett besök av lärarutbildare vid University of Washington. Anna nappade på metoden som kunde implementeras på prov i lärarutbildningen på Gotland. Hon ser stora fördelar med tekniken men medger att den ställer nya krav på henne som pedagog.

- Det kan vara en läskig utmaning att kliva in i klassrum med barn som man inte har någon relation till. Men det är också det som är spännande, vad som helst kan hända.

Anna förklarar att det handlar mycket om att härma. Att det finns ett stort värde i att studenterna får se hur man kan interagera med eleverna i en viss övning. Då behöver man inte känna att man ska uppfinna hjulet själv. Och att få se exempel utspelas i verkligheten. Som idag.

- Kan man använda räknelagen redan på lågstadiet? Javisst, kolla!


Viktor Jacobsson

Praktiknära undervisning - Practice-Based Teacher Education (PBTE)

Praktiknära undervisning, på engelska Practice-Based Teacher Education (PBTE) är en typ av lärarutbildning som siktar på att lära nybörjare genom att direkt involvera dem i undervisningspraktik. Förenklat kan man säga att det handlar om att lära sig genom att göra och att applicera kunskap och färdigheter direkt i undervisningssituationer. Förespråkare menar att metoden förbereder blivande lärare på ett mer praktiskt sätt för den verkliga utmaningen det innebär att undervisa.

Praktiknära undervisning kan genomföras vid Uppsala universitet Campus Gotland tack vare ett nära samarbetet med Region Gotland och deras partnerskolor och kontaktlärare. Metoden används för närvarande inom kurser i matematik på grundlärarprogrammen med moment i aritmetik, algebra, geometri och programmering.

Metoden är ett komplement till andra praktiknära inslag i lärarutbildningarna vid Campus Gotland som verksamhetsförlagd utbildning - VFU och verksamhetsintegrerad VI-dag.

Praktiknära undervisning testas under 2023 och 2024 och kommer sedan att utvärderas. Ambitioner finns att metoden även ska kunna användas på förskollärprogrammet.

Läs mer

McDonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378-386.

Grossman, P., Kavanagh, S. S. , & Dean, C. P. (2018). The turn to practice in teacher education. In P. Grossman (Ed.), Teaching core practices in teacher education. Harvard Education Press.

Lampert, M. (2010). Learning Teaching in, from, and for Practice: What Do We Mean? Journal of Teacher Education, 61(1–2), 21–34.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin