Institutioner vid Campus Gotland

Universitetets samtliga vetenskapsområden (humaniora och samhällsvetenskap - medicin och farmaci - teknik och naturvetenskap) har verksamhet vid Campus Gotland.

Institutioner CG bildobjekt

Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet.

Tvärvetenskaplig forskarskola i hållbar utveckling

I januari 2021 öppnade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem unika forskningsprojekt.

Läs mer om forskarskolan

Forskarskolan bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin