Daniel jobbar på mellanstadium i Visby

Daniel Molthon Sundberg har läst till lärare på distans. Idag arbetar han på Terra Novaskolan i Visby där han är mentor för en klass 4 och har matematik i årskurs 5.

– Jag läste till lärare på distans vid Högskolan i Dalarna. Efter utbildningen arbetade jag i förskolan och därefter som lärare i fritidshem. En väldigt nyttig resa innan mitt yrke som mellanstadielärare då jag fick se skolans tidiga år och erfarenhet från de stadierna.

Det bästa med lärarutbildningen?

– Det bästa med lärarutbildningen är de teoretiska delarna som varvas med praktik och seminarier. Jag kände under de här åren en otrolig närhet till yrket. Det absolut roligaste var samtalen och diskussionerna om litteraturen och föreläsningarna. Intressant hur människor tänker olika kring utbildning och pedagogikens grunder men att vi nästan alltid landar på samma grund - att forskning och beprövad erfarenhet måste ligga till grund för de pedagogiska val som vi gör som lärare.

Det bästa med läraryrket?

– Det bästa med läraryrket tycker jag är närheten till människor - både stora och små. Människor som har erfarenheter och bagage som vi tillsammans använder för att utvecklas så mycket som möjligt. Min roll är till stor del att fungera som en byggställning för eleverna. Att stötta och hjälpa till med strategier för att sedan låta eleverna nå kunskapen på egen hand. Den största glädjen får jag i arbetet när jag märker att en elev tar en strategi som fungerar och anpassar den till sin egen. Jag blir överflödig i arbetet, då är vi redo att gå vidare med nya utmaningar.

Vad vill du förmedla till någon som funderar på läraryrket?

– Till dig som funderar på att söka till Campus Gotland för att plugga till lärare kan jag bara säga KÖR! Jag har arbetat med många olika saker under mitt yrkesliv men jobbet som lärare toppar allt. Efter åren med studier, som är otroligt givande och lärorikt, kommer du att komma till ett social, omväxlande, snabbt, glädjefyllt och stöttande arbete där du varje dag får möjlighet att se glädjen och nyfikenheten i människors ansikten. Heja dig!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin