Program vid Campus Gotland 2024/2025

Anmälan till program med start hösten 2024 var öppen 15 mars - 15 april via Antagning.se.

Program CG bildobjekt

Anmälan till program med start hösten 2024 var öppen 15 mars - 15 april via Antagning.se. Sen anmälan till programmen öppnar 15 juli. Läs mer om sen anmälan.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2024 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2024 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Lärarprogram puff

Funderar du på en lärarutbildning?

Efterfrågan på kunskap inom pedagogik och ledarskap är stort. Hos oss kan du dessutom jobba under tiden du pluggar genom Region Gotlands läraraspirantprogram.

Till våra lärarutbildningar

Program på avancerad nivå 2024/2025

​Anmälan till program med start hösten 2024 öppnar 15 mars förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ansökan är öppen 15 februari - 15 mars.

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startar hösten 2024 vid Campus Gotland.

Våra duktiga vägledare kan hjälpa dig

Kontakta studie- och karriärvägledningen på Campus Gotland om du behöver vägledning och information eller om du funderar på hur du ska planera din utbildning.

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin