Stöd för policyarbete

AMC kommer att samarbeta med statliga myndigheter och civilsamhällets organisationer för att underlätta spridning av forskningsresultat samt utbyte av kunskap och erfarenheter. AMC är ett kunskapscentrum inom Uppsala universitet och som sådant tar centret inga ställningstaganden i policyfrågor. Istället uppmuntras forskare med anknytning till AMC att delta i den offentliga debatten.

Forskningen är oinskränkt och forskarna är fria att använda olika perspektiv och dra olika slutsatser. På begäran kommer AMC att ge råd till policyarbetet utifrån forskningsresultat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin