Fanny Klingvall

Kommunikatör som jobbar med EU-finansierade samarbetsprojekt om jämställdhet samt läkemedelssäkerhet under graviditet och amning.

Fanny Klingvall är forskningskommunikatör och grafisk designer. Hon skriver om forskningsresultat för digitala kanaler och stödjer, genomför och utvärderar olika kommunikationsinsatser. Hon arbetar i de EU-finansierade forskningsprojekten MINDtheGEPs (Horizon 2020) och ConcePTION (Innovative Medicines Initiative).

Fanny Klingvall har en fil. kand. i strategisk kommunikation och digitala medier från Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat med kommunikation och marknadsföring inom vård- och medicinteknikbranschen med fokus på kvinnohälsa, graviditet och tiden efter födseln.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin