Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd 2020-2022

Välfärd, Hälsa och Välmående

Önver Cetrez, Religionspsykologi, teologiska institutionen
Annika Nilsson, Förvaltningsrätt, juridiska institutionen

Familj, Genus och Demografi

Pia Karlsson Minganti, Ethnologi, Stockholms universitet
Laima Vaige, Privat- och processrätt, Juridiska institutionen

Migration och Medborgarskap

Rebecca Thorburn Stern, Folkrätt, juridiska institutionen
Katarina Westerlund, systematisk teologi med livsåskådningsforskning

Demokrati, Kommunikation och Media

Mia Lövheim, Religionssociologi, teologiska institutionen
Karin Borevi, Statsvetenskap, Södertörns högskola

Sekularitet, Sekularism och Mänskliga rättigheter

Jonas Hultin Rosenberg, Statsvetenskap, statsvetenskapliga institutionen
Victoria Enkvist, Offentlig rätt, juridiska institutionen

Vetenskap, Livsåskådning och Utbildning

Malin Löfstedt, Etik och religions didaktik, teologiska institutionen
Mikael Stenmark, Religionsfilosofi, teologiska institutionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin