Forskarnätverk och öppet nätverk

Om nationella nätverket för funktionshinderforskare

Forskning och utbildning om funktionshinder och handikapp bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det Svenska nätverket för funktionshindersforskare är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige och träffas 2 gånger per år.

Det nationella nätverket är kopplat till det nordiska nätverket

Det nationella nätverket för funktionshinderforskare (webbsida under arbete)

 

Gå med i nationella nätverket!

Svenska flaggan

Maila till cff@cff.uu.se

Stenar på en strand

Öppet nätverk för funktionshinderfrågor

Vi har ett öppet nätverk för alla som är intresserade av funktionshinderfrågor.

Medlemmarna i nätverket kommer såväl från akademi, vård & omsorg, intresseföreningar som allmänheten i stort. Den stora bredden är vår styrka.

Vill du gå med, maila till cff@cff.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin