Vår vision är ett samhälle där funktionsnedsättningar inte innebär hinder - varken för individer, grupper eller verksamheter.

Vår tidskrift

Vår tidskrift Forskning om funktionshinder pågår är kostnadsfri och kommer ut 4 ggr/år. Sedan 1992 har vi rapporterat och skrivit om den forskning om funktions-hinder som bedrivs, både i Sverige och internationellt.

Se alla nummer av Forskning om funktionshinder pågår

Nätverk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin