Hälsoekonomi i fokus

Hälsa är en värdefull tillgång, både för individen och för samhället i stort. Vid Centrum för hälsoekonomisk forskning samverkar vi för att öka vår kunskap om nya utmaningar kring ett effektivt och jämlikt resursutnyttjande, och tillgång till hälsa.

Visionen är att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö. Vi vill också skapa ett nationellt kompetenscentrum kring registerdatabaserad medicinsk och hälsoekonomisk utvärdering. Dessutom forskar vi kring metoder för prissättning och ersättning inom hälso- och sjukvård. Viktiga frågor berör exempelvis medicinska interventioner, individens egen ansvar samt jämlikhet och ojämlikheter i hälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin