Pensionering varierar med ursprung

Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Figuren visar andelen av personer födda i olika delar av världen som har lämnat arbetslivet i Sverige vid olika åldrar, bland dem som var sysselsatta vid 50 års ålder. Andelen pensionärer ökar tidigare bland individer med ursprung i Afrika, Asien och Östeuropa. Vid 60 år är andelen pensionärer 10 procent bland inrikes födda, men 20 procent bland personer från Afrika och Asien och ytterligare något högre bland personer födda i Östeuropa. Det visar att utträdet från arbetsmarknaden oftare börjar tidigare för dessa grupper.

När de flesta arbetstagare går i pension vid 64–65 år minskar skillnaden mellan inrikes och utrikes födda kraftigt.

Vissa grupper av utrikes födda följer i mindre utsträckning den etablerade normen att gå i pension vid 65. Bland dem som jobbar efter 60 finns därför en ökad sannolikhet att fortsätta efter 65 års ålder.

Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda kan inte förklaras av utbildningsnivå eller familjesituation. Dock kan hälsa, typ av yrke och arbetsmarknadshistorik ge viktiga ledtrådar. Resultaten i studien tyder på att ekonomiska begränsningar och möjligheter är viktiga förklaringar, snarare än individuella preferenser.

Pensionering definieras här som att man aldrig observeras i arbete igen innan 70 års ålder. Utträdet från arbetsmarknaden kan ske på olika sätt: genom pension, sjukskrivning, förtidspension eller arbetslöshet.

Källa: Fredrik Larsson, Lisa Laun och Olof Åslund (2023) ”Kommer sent, lämnar tidigt? Invandrades utträde från arbetsmarknaden.” Rapport 2023:11. IFAU.

Läs rapporten här

Här hittar du all vår infografik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin